Цели

Целите, поставени за бъдещото развитие на Пътна помощ QBI Group са в няколко различни насоки:

  • Абсолютно пълно покритие на територията на Република България за автомобили, нуждаещи се от Пътна Помощ;
  • Сключване на повече договори с работещите на българският пазар Застрахователни компании;
  • Партньорство с чуждестранни Асистиращи компании, желаещи качествено обслужване на нуждаещите се от Пътна Помощ техни клиенти на територията на Република България;

QBI ASSISTANCE ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА СТРАНАТА ДА ШОФИРАТ РАЗУМНО И ДА СЛАГАТ СВОИТЕ ПРЕДПАЗНИ КОЛАНИ!

QBI ASSISTANCE ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕ НА ПАРТНЬОРИ (ФИРМИ, ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГАТА ПЪТНА ПОМОЩ), ЗА ПО-ПЪЛНОТО ОБХВАЩАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГАТА ПЪТНА ПОМОЩ.