Контакти

Адрес: гр. Варна, пощенски код 9010,
пощенски клон 10; пощ. кутия 222

Телефони:
мобилен: (089) 999 3363
стационарен: (052) 500 929

e-mail: office(dot)qbigroup(at)gmail(dot)com

www.qbigroup.bg